PAINOKAS

Painokas-projekti 2006-2008

Painokas-projekti toteutettiin Turun kaupungin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kolmivuotisena kehittämis- ja tutkimushankkeena. Projektin tavoitteena oli 4-6-vuotiaiden lasten terveen kasvun tukeminen ja pitkällä tähtäimellä lihavuuden aiheuttamien sairauksien ehkäiseminen. Lisäksi projektissa koottiin olemassa olevaa aiheeseen liittyvää tietoa ja työvälineitä neuvolan työntekijöille käytännön työvälineiksi. Projektissa pyrittiin myös vahvistamaan kaupungin eri toimijatatahojen tekemää yhteistyötä.

Projektiin osallistuvat 10+- ja verrokkiperheet rekrytoitiin Turun kaupungin lastenneuvoloissa. 10+-perheet osallistuivat Painokas-interventioon, joka käsitti neljä perhetapaamista terveydenhoitajan, lastenlääkärin, sekä ravitsemus- ja liikunta-asiantuntijoiden luona ja kolme yhteistä tapahtumaa: Voi hyvin, Nauti ruoasta ja Liiku leikiten. Verrokkiperheet olivat tärkeä osa projektin vaikuttavuuden arviointia.

Puheeksiottamisen -työkalupakki

Painokas-projektissa kehitetty puheeksiottamisen -työkalupakki on tarkoitettu etenkin neuvoloiden terveydenhoitajille, lääkäreille, ravitsemusterapeuteille, fysioterpeuteille sekä ravitsemus- ja liikuntaneuvojille, jotka ovat avainasemassa perheiden terveysneuvonnassa. Työkalupakin avulla voidaan yhdessä perheen kanssa käsitellä perheen ruoka- ja liikuntatottumuksia sekä elämänrytmiä ja voimavaroja pelinomaisesti kuvakortteja käyttämällä.

Puheeksiottamisen -työkalupakkeja voi tilata postimaksun hinnalla osoitteesta minna.aromaa@turku.fi

Lisätietoja työkalupakista

Painokas-projektin avainsanat:

•  Perhelähtöisyys
•  Voimavarojen löytäminen
•  Vanhemmuuden tukeminen
•  Oma oivallus
•  Uudet mahdollisuudet
•  Terveellinen arki

Yhteistyössä mukana

Turun kaupungin Kulttuuritoimi
Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus
Turun kaupungin Kuluttajatoimisto
Paavo Nurmi – Keskus
Turun Yliopisto
AMK